Clwb Comedi Tudur Owen

Cwt Cabaret yn y Babell Lên  21:00

Tudur Owen yn cyflwyno; 
 
 
Daniel Glyn
Beth Angell
Jams Thomas
Beth Jones
Steffan Evans
 
 
Noddir y noson gan Gronfa Gari  
 

Tocynnau - £6

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Manylion Teithio