Codau Zoom w/c 1 Mehefin

29 Mai 2020

Isod ceir y codau Zoom ar gyfer ein gweithgareddau i gyd yn ystod wythnos 1 Mehefin

20:00 Nos Lun 1 Mehefin

Sesiwn y Gweisg AmGen o'r Babell Lên - Aled Lewis Evans

Dolen: https://eisteddfod.zoom.us/j/83205163536 / drwy app Zoom: 832 0516 3536

 

19:00 Nos Fawrth 2 Mehefin

Darlith yr Wythnos AmGen - Osian Rhys Jones

Dolen: https://eisteddfod.zoom.us/j/81452749430 / drwy app Zoom: 814 5274 9430

 

20:00 Nos Fercher 3 Mehefin

Haf o Gerdd Dafod - Rhan 3

Dolen: https://eisteddfod.zoom.us/j/89126194578 / drwy app Zoom: 891 2619 4578

 

17:30 Dydd Iau 4 Mehefin

Theatr: Creu yn Cofid

Dolen: https://eisteddfod.zoom.us/j/87011823611 / drwy app Zoom: 870 1182 3611

Bydd y sesiwn yma'n cael ei darlledu'n fyw ar Facebook hefyd

 

20:00 Nos Iau 4 Mehefin

Gosod Cerdd Dant i Ddechreuwyr - Rhan 1

Dolen: https://eisteddfod.zoom.us/j/83626927495 / drwy app Zoom: 836 2692 7495