Cofrestru ar-lein i gystadlu yn Ynys Môn

9 Ionawr 2017

O’r diwedd, mae’n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a golygon partïon, corau, grwpiau, bandiau ac unigolion yn troi tua’r ynys wrth iddyn nhw ddechrau meddwl am gystadlu. 

Efallai bod bron i saith mis i fynd cyn yr ŵyl ei hun, ond mae’n rhaid cofrestru i gystadlu ar y llwyfan erbyn 1 Mai.

Ac mae’n llawer haws cofrestru i gystadlu erbyn hyn, gyda system cofrestru ar-lein yr Eisteddfod.  Dyma’r ail dro i’r trefnwyr ddefnyddio’r system hon er mwyn denu cystadleuwyr i fod yn rhan o’r Eisteddfod.

Bu’r system yn llwyddiant y llynedd yn Sir Fynwy a'r Cyffiniau, gyda 80% o’r cystadleuwyr llwyfan yn dewis cofrestru a chysylltu drwy’r we.  Mae modd pori drwy’r cystadlaethau a thalu ar-lein i gymryd rhan heb orfod meddwl am gael hyd i ffurflen gais, amlen a stamp.  Gellir cofrestru ar-lein o’r cartref neu hyd yn oed o’r ffôn clyfar, gan fod y wefan yn gweithio ar draws pob platfform.

Dim ond y cystadlaethau llwyfan sydd wedi’u cynnwys ar y system, felly bydd rhaid i’r rheiny sydd wrthi’n brysur yn paratoi ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi gofrestru yn y ffordd arferol drwy’r post, a hynny erbyn 1 Ebrill. 

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y system gofrestru ar-lein ar ar gael unwaith eto eleni.  Roeddem yn fodlon iawn gyda’r ymateb a gafwyd y llynedd, a’r gobaith yw y bydd mwy a mwy o bobl yn dewis defnyddio’r we bob blwyddyn.

“Wrth gwrs, bydd rhai pobl yn dal i ffafrio cystadlu yn y ffordd draddodiadol, gan yrru ffurflen gais drwy’r post, ac mae hynny’n hollol dderbyniol hefyd.  Y peth pwysig yw sicrhau bod pawb sydd eisiau cystadlu yn cysylltu, naill ai drwy’r we neu drwy’r post er mwyn i ni gael llond lle o gystadleuwyr yn yr Eisteddfod yn Ynys Môn.  Rwy’n siŵr y bydd mwy a mwy o bobl yn newid o’r system gofrestru bapur draddodiadol wrth iddyn nhw sylweddoli bod modd cofrestru i gystadlu ar-lein dros y blynyddoedd nesaf.”

Ewch i www.eisteddfod.cymru/cystadlaethau i gofrestru i gystadlu cyn 1 Mai.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ar gyrion Bodedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.