Contract maes parcio Eisteddfod 2017 ar gael

12 Rhagfyr 2016

Gyda blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn bron â chyrraedd, mae’r Eisteddfod eisiau clywed gan aelodau o grwpiau neu glybiau sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod.

Rydym yn chwilio am fudiadau gwirfoddol, cymunedol neu glybiau chwaraeon o bob math, a fyddai’n gallu darparu gwasanaeth stiwardio yn y meysydd parcio ar gyfer ceir a bysiau yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn o 4-12 Awst.

Stiwardiaid a rheolwyr y meysydd parcio yw cyswllt cyntaf yr Eisteddfod gydag ein hymwelwyr, ac mae’n bwysig ein bod yn cynnig gwasanaeth o safon wrth i bobl gyrraedd y Maes.  Mae’n rhaid darparu gwasanaeth cwrtais, effeithiol a chyfeillgar drwy gydol yr wythnos.

Rydym yn gwahodd unrhyw sefydliad i ddatgan eu diddordeb yn y gwaith.  Mae croeso i fudiadau a chlybiau gydweithio er mwyn cynnig gwasanaeth yn ystod yr wythnos, a dylid cynnwys unrhyw bartneriaethau fel rhan o’r cais.  Rhaid i bob cais gynnwys manylion un rheolwr i’r prosiect.  Mae modd i’r Eisteddfod gynnig hyd at £8,000 i’r cais llwyddiannus. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 1 Ebrill, a dylid anfon eich ceisiadau at alwyn@eisteddfod.org.uk.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu cyn y dyddiad cau, drwy ffonio Alwyn Roberts ar 0845 4090 400.