Contract Maes Parcio'r Eisteddfod

3 Gorffennaf 2016

Ydych chi’n aelod o grwp neu glwb sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol?

Rydym yn chwilio am fudiadau gwirfoddol, cymunedol neu glybiau chwaraeon o bob math, a fyddai’n gallu darparu gwasanaeth stiwardio yn y meysydd parcio ar gyfer ceir a bysiau yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau o 29 Gorffennaf – 6 Awst.

Stiwardiaid a rheolwyr y meysydd parcio yw cyswllt cyntaf yr Eisteddfod gydag ein hymwelwyr, ac mae’n bwysig ein bod yn cynnig gwasanaeth o safon wrth i bobl gyrraedd y Maes.  Mae’n rhaid darparu gwasanaeth cwrtais, effeithiol a chyfeillgar, ac mae angen cynnig hyn yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Rydym yn gwahodd unrhyw sefydliad i ddatgan eu diddordeb yn y gwaith.  Mae croeso i fudiadau a chlybiau gydweithio er mwyn cynnig gwasanaeth yn ystod yr wythnos, a dylid cynnwys unrhyw bartneriaethau fel rhan o’r cais.  Rhaid i bob cais gynnwys manylion un rheolwr i’r prosiect.  Mae modd i’r Eisteddfod gynnig hyd at £9,000 i’r cais llwyddiannus. 

Eleni, mae gennym dri maes parcio ac rydym yn gweithredu system parcio a theithio o’r meysydd parcio i’r Maes oherwydd lleoliad yr Eisteddfod yn Y Fenni.  Rydym yn chwilio am dimau ar gyfer y tri maes parcio i weithio drwy gydol yr wythnos.

Mae manylion y gwaith ar gael ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru/contract-parcio-2016, ynghyd â rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd angen ei gyflwyno fel rhan o’ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 8 Gorffennaf, a dylid anfon eich ceisiadau at alwyn@eisteddfod.org.uk.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu cyn y dyddiad cau, drwy ffonio Alwyn Roberts ar 0845 4090 400.