Conwy'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2019

2 Gorffennaf 2018

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Conwy ddydd Sadwrn, wrth i Sir Conwy groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2019 i’r sir.  

Rhaid cynnal seremoni’r Cyhoeddi o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn yr Eisteddfod ei hun.

Mae’r orymdaith yn cychwyn o Barc Bodlondeb toc ar ôl 14:00, gan ddilyn y ffordd drwy’r dref ac yn ôl i’r Parc erbyn 15:00 ar gyfer y seremoni ei hun. 

Bydd Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Conwy, Trystan Lewis, yn cyflwyno’r copi cyntaf o Restr Testunau 2019 i’r Archdderwydd, ac yna, bydd y Rhestr ar gael i’w phrynu, yng Nghonwy, ar-lein ac mewn siopau llyfrau ar hyd a lled Cymru.

Yn ogystal â’r seremoni draddodiadol, mae cyfle hefyd i fwynhau doniau lleol yn y dref neu’r ardal sy’n cynnal y Cyhoeddi, ac eleni, bydd llwyfan yng nghanol y dref ar Sgwâr Lancaster, gyda chyfle i glywed disgyblion ysgol lleol ac i gyfarfod criw Cyw a’i Ffrindiau, S4C:

10:40 Canu a Dawnsio gyda chyflwynwyr Cyw S4C

11:10 Cyflwyno enillydd Siop Orau Conwy

11:15 Ysgol Aberconwy

11:45 Ysgol y Creuddyn

12:15 Ysgol Dyffryn Conwy

12:45 Canu a Dawnsio gyda chyflwynwyr Cyw S4C

13:15 Band Jazz Emrys – Ysgol Emrys ap Iwan

Mae croeso mawr i bawb ddod i weld Seremoni’r Cyhoeddi ym Mharc Bodlondeb am 15:00.  Cynhelir y seremoni yn Ysgol Aberconwy os na fydd y tywyddd yn ffafriol.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yng Nghonwy o 2-10 Awst 2019.  Am fwy o fanylion ewch i www.eisteddfod.cymru.