Corn Gwlad

Cwt Cabaret yn y Babell Lên  21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad

 
Yn Eisteddfod Genedlaethol Pont-y-pŵl 1924, E Prosser Rhys enillodd y Goron am ei bryddest Atgof – cerdd serchus i lanc ifanc synhwyrus, a phryddest ddadleuol a chwyldroadol am berthynas hoyw.
Mae Corn Gwlad… yn waith-ar-y-gweill sy'n ail-fyw fersiwn cwiar ffyrnig, gwefreiddiol, llawen a dirdynnol o'r Seremoni Coroni dyngedfennol honno yn 1924.
Felly, ar alwad y Corn Gwlad, sefwch – ac fe gewch eich cyfri.
 
Cynhyrchiad gan Elgan Rhys, Gethin Evans a Seiriol Davies. 
 
Gyda chefnogaeth
Prifysgol De Cymru (BA  Dawns)
 
 

Tocynnau £6

 

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Manylion Teithio