Costa Byw

Mae Cwmni Theatr Bara Caws, mewn cydweithrediad â Cwmni Tebot, yn falch o gyflwyno Costa Byw – rifíw hwyliog sy’n cyfuno’r dwys a’r digri ac yn dychmygu sut le fydd Gwynedd mewn blynyddoedd i ddod.

Drwy lygaid cymeriadau niferus cewch weld canlyniadau ein difaterwch presennol wrth iddynt geisio gwneud synnwyr o’u byd blêr nhw, a darganfod beth a’u harweiniodd nhw i fyw mewn byd o’r fath. Cewch ambell gip ar broblemau cyfoes – mewnfudo, diffyg swyddi, cost tai, gwleidyddion, newid hinsawdd, crîm egs yn mynd yn llai bob gafael, hyn oll a mwy. Ymunwch â ni i weld be’n union ydi a be fydd costa byw ’di mynd!

Dyma sioe berthnasol i bob cymuned yn yr oes ohoni gan dri dramodydd ifanc, lleol – Mari Elen, Mared Llywelyn a Llŷr Titus.

Yr actorion: Iwan Charles a Llyr Edwards
Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Llanrwst

Tocynnau : £11.00