Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019

5 Hydref 2017

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019 wythnos i heno!

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i ardal Sir Conwy am 19:00 nos Iau, 12 Hydref yng Nghanolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir, Llanrwst.

Mae croeso mawr i bawb o bob cwr o Sir Conwy, i ddod i leisio barn a gwirfoddoli i fod yn rhan o'r prosiect a fydd yn arwain at gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn y sir o 2-10 Awst 2019.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, "Rydym yn awyddus i ddenu pobl o bob cefndir ac oedran i ymuno gyda ni i drefnu'r Eisteddfod yn ardal Sir Conwy ymhen ychydig dros flwyddyn a hanner.  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi llwyddo i gael trawstoriad eang iawn o bobl yn rhan o'r prosiect, gyda chriwiau o bob oed yn cyd-drafod syniadau er mwyn sicrhau bod y gwaith cymunedol a'r ŵyl ei hun mor eang eu hapêl â phosibl.

"Mae canolfan Glasdir, Llanrwst yn gyfleus ar gyfer trigolion o bob rhan o'r sir, ac mae'n rhaid pwysleisio nad oes penderfyniad wedi'i gymryd am leoliad y Maes a'r Eisteddfod ei hun eto.  Rydym yn dal i drafod lleoliadau ac ni fydd y penderfyniad wedi'i gymryd am beth amser eto.  Yr hyn sy'n bwysig i ni gyd ei gofio yw bod hwn yn brosiect i bawb o bob rhan o Sir Conwy, ac y bydd yr ŵyl ar y diwedd yn ddathliad cenedlaethol o bopeth a fydd wedi'i wneud ar draws y dalgylch i hyrwyddo'r Gymraeg yn enw'r Eisteddfod.

"Bydd croeso mawr i bawb yn y cyfarfod wythnos i heno, felly dewch atom - a dewch â chriw gyda chi, os gwelwch yn dda - er mwyn sicrhau llwyddiant Eisteddfod 2019.  Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gychwyn ar y gwaith yn lleol, ac at gyfarfod pawb yn y cyfarfod cyhoeddus."

Bydd enwebiadau'n agor ar gyfer swyddogion y Pwyllgor Gwaith yn y cyfarfod cyhoeddus, a bydd modd enwebu unigolion ar gyfer swyddi Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith ar-lein neu drwy e-bost tan 25 Hydref.  Bydd popeth yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru, a byddwn yn datblygu tudalennau Eisteddfod 2019 dros y misoedd nesaf.