Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

13 Medi 2018

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020 wythnos i heno!

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i ardal Ceredigion am 19:00 nos Iau, 20 Medi yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Mae croeso cynnes i bawb o bob cwr o’r sir, i ddod i leisio barn a gwirfoddoli i fod yn rhan o'r prosiect a fydd yn arwain at gynnal yr Eisteddfod yn ardal Tregaron o 1-8 Awst gyda’r cyngerdd agoriadol ar nos Wener 31 Gorffennaf 2020.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Dyma gychwyn ar y gwaith o drefnu’r Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion.  Mae hwn bob amser yn gyfnod cyffrous gan ei fod yn gyfle i dynnu’r tîm at ei gilydd a thrin a thrafod testunau posibl ar gyfer cystadlaethau. 

“Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn rhan o’r gwaith, felly dewch draw i’r cyfarfod ymhen yr wythnos, neu gallwch gwblhau’r ffurflen ar wefan yr Eisteddfod i ddatgan diddordeb i fod yn rhan o’r tîm.

“Yn ogystal â chlywed mwy am y gwaith sydd ar y gweill, bydd enwebiadau'n agor ar gyfer swyddogion y Pwyllgor Gwaith yn y cyfarfod cyhoeddus.  Bydd modd enwebu unigolion ar gyfer swyddi Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith ar-lein neu drwy e-bost tan 5 Hydref. 

“Bydd cyfarfod pellach ddydd Sadwrn 13 Hydref, a bydd cyfle bryd hynny i fwrw pleidlais er mwyn ethol swyddogion y Pwyllgor Gwaith ynghyd â swyddogion y pwyllgorau eraill i gyd.  Ac fe fyddwn yn dechrau ar y gwaith o ddewis a dethol testunau yn ystod y dydd, felly cadwch y dyddiad yn rhydd.

“Ond cofiwch, does dim rhaid i chi fod yn swyddog, rydym ni hefyd yn chwilio am lond lle o unigolion gweithgar a brwdfrydig o bob oed a chefndir i helpu gyda’r gwaith o sicrhau fod Eisteddfod 2020 yn ŵyl werth chweil.”

Ychwanegodd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion,

“Bydd y cyfarfod cyhoeddus i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2020 i Geredigion yn gam mawr tuag at rannu gweledigaeth  Eisteddfod 2020 gyda thrigolion y sir. Bydd yn gyfle gwych i'n cymunedau ddod at ei gilydd i fod yn rhan o’r daith gyffrous yma fel un tîm mawr.

Edrychaf ymlaen at gwrdd â’r trigolion yn y cyfarfod i helpu sicrhau bod Eisteddfod 2020 yn llwyddiant ysgubol.”

Bydd popeth yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru, a byddwn yn datblygu tudalennau Eisteddfod 2020 dros y misoedd nesaf.