Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2021 yn denu cannoedd

13 Tachwedd 2019

Roedd neuadd Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, dan ei sang neithiwr i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2021 i ardal Llŷn ac Eifionydd, wrth i dros 400 o drigolion lleol ddod ynghyd i groesawu’r Brifwyl i Foduan ymhen cwta ddwy flynedd

Dyma gyfle i glywed mwy am y prosiect ac i gael dangos cefnogaeth i’r bwriad i ddod â’r Eisteddfod i’r ardal am y tro cyntaf ers 1987.  Roedd yn gyfle hefyd i’r rheini sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r gwaith paratoi i gael gwybod mwy am y broses a sut i ymuno â’r tîm.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn y cyfarfod, yn enwedig a hithau’n noson ddigon annifyr.  Roedd y croeso’n gynnes, a’r brwdfrydedd i’w deimlo ar draws y neuadd.

“Mae’n brofiad arbennig cychwyn y broses mewn ardal wahanol bob blwyddyn a gweld cynifer o bobl yn dod ynghyd, rhai ohonyn nhw’n wynebau cyfarwydd ac yn gyfeillion i’r Eisteddfod ers tro, ac eraill yn wynebau newydd sy’n awyddus i gydweithio a rhoi o’u hamser am y tro cyntaf. 

“A dyna welwyd ym Mhwllheli neithiwr, pawb yn gefnogol a phawb yn awyddus i sicrhau bod Eisteddfod 2021 yn llwyddiant ysgubol.  Diolch i bawb am ddod, ac rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio’n agos gyda chymunedau ac unigolion yn lleol dros y misoedd nesaf.

“Mae enwebiadau ar gyfer Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, ynghyd â Chadeirydd y Gronfa Leol ar agor ar hyn o bryd, ynghyd â swyddi Cadeirydd ac Ysgrifennydd pob un o bwyllgorau eraill yr Eisteddfod.  Gallwch enwebu chi’ch hun neu unigolyn addas arall ar gyfer unrhyw un o’r swyddi hyn. 

“Cofiwch gwblhau’r manylion i gyd ar y ffurflen - rydan ni angen gwybod pwy sy’n enwebu unigolyn yn ogystal â’u manylion nhw.  Mae’r broses enwebu ar agor tan 12.00 ddydd Gwener yma, 15 Tachwedd a byddwn yn anfon ffurflen bleidleisio electronig at bawb ddechrau’r wythnos nesaf i’w chwblhau erbyn dydd Gwener 22 Tachwedd.

“Mae’n rhaid datgan diddordeb i fod yn rhan o’r tîm er mwyn gallu pleidleisio, gan mai dim ond y rheini ar y bas data fydd yn derbyn ffurflen bleidleisio electronig.  Mae croeso i unrhyw un heb fynediad i gyfrifiadur ein ffonio ni ar 0845 4090 400 ac fe allwn gymryd y manylion a’r pleidleisiau dros y ffôn.

“A chofiwch, dyw bod yn aelod o bwyllgor yn effeithio dim ar yr hawl i gystadlu, felly peidiwch â meddwl na fydd modd cymryd rhan os ydych chi’n rhan o’r gwaith trefnu.”

Ewch i https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2021/ymuno-%C3%A2-th%C3%AEm-eisteddfod-2021 i ddatgan diddordeb i fod yn rhan o’r tîm ac i enwebu swyddogion ar gyfer pwyllgorau unigol.  Ewch i https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2021/enwebu-swyddogion-pwyllgor-gwaith-2021 i enwebu unigolion ar gyfer swyddogion y pwyllgor gwaith.

Cyhoeddir manylion y swyddogion yn y cyfarfod cyntaf y pwyllgorau, nos Fawrth 26 Tachwedd am 19:00 yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.  Byddwn hefyd yn cyhoeddi’r manylion ar-lein a thrwy’r wasg.

Cynhelir yr Eisteddfod yn ardal Boduan o 31 Gorffennaf – 7 Awst 2021.

 

Lluniau:  FfotoNant