Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

7 Mehefin 2019

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Lanrwst fis Awst yma – gŵyl ddiwylliannol fwyaf Ewrop ar stepen eich drws!
 
Er mwyn cynnal Eisteddfod Genedlaethol yma, mae pobl o bob rhan o Sir Conwy wedi codi arian a chyfrannu at y paratoadau. 
Y nod ydi cynnal gŵyl fydd yn creu gwaddol economiadd, diwylliannol ac ieithyddol ar gyfer ein sir.
 
Dewch i glywed a thrafod ein cynlluniau ar gyfer y digwyddiad hwn yn Llanrwst.
  • Manylion safle Maes yr Eisteddfod a safleoedd cysylltiedig eraill
  • Trefniadau ar gyfer traffig
  • Yr effaith ar y Gymraeg yn lleol
  • Cyfleoedd pellach i fod yn rhan o'r Eisteddfod
 
Edrychwn ymlaen at glywed eich safbwyntiau ar unrhyw faterion cysylltiedig.  
 
Cynhelir y digwyddiad hwn yn Glasdir, Llanrwst ar 12 Mehefin.  Galwch i mewn unrhyw bryd rhwng 18:30 ac 20:30.
 
Os am ragor o wybodaeth ffoniwch 0845 4090 400.