Cyffro'n cynyddu wrth edrych ymlaen at groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Fynwy

16 Mawrth 2016

Bydd Sir Fynwy yn nodi cyrhaeddiad yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr haf eleni gyda chyfres o helfeydd wyau Pasg Egg-steddfod ledled y sir. 

Bydd hyn yn cynnwys cyfle i ganfod amrywiaeth o wyau yn dangos gwybodaeth am yr ŵyl.

Cynhelir Helfa Wyau Brynbuga yng nghastell y dref rhwng 3 - 7 pm ar 26 Mawrth (Dydd Sadwrn y Pasg). Bydd y digwyddiad yn cynnwys helfa Wyau Pasg, gorymdaith bonedau Past, ras wy ar lwy, crefftau Pasg, peintio wynebau, amser stori, cyfle i fynd yn nes at gwningod a chywion Pasg yn ogystal â theithiau o'r tŵr gariswn a disgo. Mae tocynnau ar gael o gaffe Green Flute ger amgueddfa'r dref ac yn costio £5 - plant dan 2 am ddim.

Bydd Castell Cil-y-coed yn cynnal Helfeydd Wyau Pasg ddydd Gwener 25, dydd Sadwrn 26, dydd Sul 27 a dydd Sul 28 March. Bydd hefyd yn cynnal Helfa Cwningod Pasg gyda'r enillydd lwcus yn cael cwningen siocled!

Mae Neuadd y Sir Trefynwy yn cynnig cyfle i ymwelwyr gymryd rhan yn yr helfa wyau Pasg ddydd Sul a dydd Llun 28 Mawrth rhwng 10am - 4pm. Bydd y llwybr yn rhoi sylw i straeon am draddodiadau'r Eisteddfod wrth i bobl deithio o amgylch yr adeilad tra'n edrych am wyau.

Mae helfeydd wyau Pasg eraill ar y gweill yng Nghas-gwent a Chastell ac Amgueddfa y Fenni. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.visitmonmouthshire.com

Mae gwahanol weithgareddau hefyd ar y gweill yn y pedair canolfan hamdden yn Sir Fynwy dros y gwyliau. Maent yn cynnwys Gwersylloedd Chwaraeon Pasg Hamdden Mynwy - diwrnod llawn hwyl a chwaraeon ar gyfer plant 8-14 oed - yn ogystal â Gwersylloedd Merched lle gall merched fwynhau amrywiaeth o weithgareddau'n cynnwys pêl-rwyd, dawns, nofio, aml-chwaraeon a pheintio ewinedd. Cysylltwch â'ch canolfan leol i gael gwybodaeth ac i archebu lle:

  • Canolfan Hamdden Cas-gwent 01291 635745
  • Canolfan Hamdden Cil-y-coed 01291 426850
  • Canolfan Hamdden Trefynwy 01600 775135
  • Canolfan Hamdden y Fenni 01873 735360

Dywedodd y Cynghorydd Phil Hobson, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg: "Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn apelio at bob oedran felly'r Pasg hwn gobeithiwn ennyn diddordeb pobl ifanc Sir Fynwy mewn gweithgareddau hwyliog ar draws y Sir. Mae'r digwyddiadau Egg-steddfod yn ychydig o blith y llu o ddigwyddiadau a gynhelir yn Sir Fynwy yn y cyfnod cyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nolydd y Castell y Fenni rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst. Gobeithiaf y bydd pobl yn mwynhau a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn."

I gael manylion pellach ar Eisteddfod Genedlaethol 2016 Sir Fynwy a'r Cylch ewch i http://www.monmouthshire.gov.uk/eisteddfod

Datganiad gan Gyngor Sir Fynwy yw hwn.