Cyfle i chwarae rhan yn seremonïau'r Orsedd

26 Chwefror 2016

Hoffech chi chwarae rhan allweddol yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn?

Mae gan Orsedd y Beirdd amryw o seremonïau lliwgar yn yr Eisteddfod ei hun ac yn y Cyhoeddi, a gynhelir yng Nghaergybi, ddydd Sadwrn 25 Mehefin.  Rydym yn gwahodd ceisiadau gan unigolion i fod yn rhan o’r seremonïau.

Rydym yn chwilio am y canlynol:

  • LLAWFORYNION - Angen dwy ferch sydd ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 4, 5 neu 6 yn yr ysgol. Byddant yn cynorthwyo’r cyflwynydd wrth iddi gyflwyno’r Flodeuged i’r Archdderwydd.
  • MACWYAID - Angen dau fachgen sydd ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 4, 5 neu 6 yn yr ysgol. Byddant yn cynorthwyo’r cyflwynydd wrth iddi gyflwyno’r Corn Hirlas i’r Archdderwydd
  • CYFLWYNYDD Y FLODEUGED - Merch ifanc, hawddgar, tua 17-18 oed, un a fedr symud yn urddasol i gerddoriaeth araf y delyn, ac a fedr adrodd ar ei chof eiriau’r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroyw.
  • CYFLWYNYDD Y CORN HIRLAS - Cyflwynir y Corn Hirlas gan un o blith mamau’r fro, merch hawddgar, un a fedr symud yn urddasol i gerddoriaeth araf y delyn, ac a fedr adrodd ar ei chof eiriau’r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroyw.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch gydag Elinor Jones, elinor@eisteddfod.org.uk; 0845 4090 400.  Y dyddiad cau i gysylltu yw 8 Mawrth.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger pentref Bodedern o 4-12 Awst 2017.