Cyfle i fod yn rhan o'r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2017

28 Medi 2015

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Ynys Môn yn 2017, rydym yn chwilio am bobl o bob oed a chefndir i fod yn rhan o’r gwaith paratoi a threfnu dros y misoedd nesaf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn un o’r tîm lleol sy’n gweithio dros yr Eisteddfod ar hyd a lled yr ynys i godi ymwybyddiaeth ac i’n helpu ni i gyrraedd targed y Gronfa Leol?

Os felly, dewch draw i Ysgol Gyfun Llangefni nos Lun 5 Hydref am 18.00.  Hwn yw’r cyfarfod cyntaf ers cynnal y cyfarfod cyhoeddus dros yr haf pan y cytunwyd i roi gwahoddiad ffurfiol i’r Eisteddfod i ddychwelyd i Fôn am y tro cyntaf ers bron i ugain mlynedd.

Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle i bobl ddatgan diddordeb mewn gwahanol elfennau o’n gwaith ac i greu pwyllgorau a fydd yn arwain ar drefnu gweithgareddau yn ystod wythnos yr Eisteddfod ar hyd a lled y Maes.  Swyddogaeth gyntaf y pwyllgorau fydd mynd ati i greu’r rhestr testunau a bydd y rhestr yn cael ei chyhoeddi yn haf 2016.

Mae pob math o bwyllgorau a chyfleoedd ar gael, a does dim angen unrhyw brofiad penodol.  Mae’n rhaid cael diddordeb yn y pwnc a digon o egni a syniadau – ac mae croeso mawr i bobl o bob oed ac o bob rhan o’r ynys i droi i fyny ar y noson ac i wirfoddoli gydag unrhyw un o’r pwyllgorau.

Mynegodd nifer fawr o drigolion lleol ddiddordeb i fod yn rhan o’r paratoadau yn ystod ac yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus yn yr haf, a gobeithio y bydd nifer sylweddol yn rhagor yn dod atom i Langefni yr wythnos nesaf i wirfoddoli fel rhan o’r tîm.

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i fod yn rhan o’r pwyllgorau canlynol:

Alawon Gwerin

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau a chystadlaethau gwerin yn yr Eisteddfod ym Môn, ac yn annog unigolion, partïon a chorau i gystadlu

Celfyddydau Gweledol

Mae’r pwyllgor hwn cynnig syniadau am weithgareddau ac arddangosfeydd yn Y Lle Celf

Cerddoriaeth

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau cerddorol o bob math ar gyfer y Rhestr Testunau ac yn annog unigolion a grwpiau torfol i gystadlu

Cerdd Dant

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau cerdd dant ac yn hyrwyddo’r cystadlaethau i unigolion, partïon a chorau ar draws yr ardal

Dawns

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau ac yn rhan o drefnu gweithgareddau yn Dawns yn ystod wythnos yr Eisteddfod

Dysgwyr

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau i ddysgwyr ac mae hefyd yn gyfle i fod yn rhan o’r gwaith o greu amserlen ar gyfer Maes D, a chefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r Eisteddfod i ddysgwyr o bob safon

Drama

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau drama ac mae hefyd yn gyfle i fod yn rhan o’r gwaith o greu amserlen ar gyfer Theatr y Maes

Llefaru

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau llefaru ac yn hyrwyddo’r cystadlaethau i unigolion, partïon a chorau ar draws yr ardal

Llenyddiaeth

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau llenyddiaeth ac mae hefyd yn gyfle i fod yn rhan o’r gwaith o greu amserlen ar gyfer y Babell Lên

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae’r pwyllgor hwn yn dewis testunau ac mae hefyd yn gyfle i fod yn rhan o’r gwaith o greu amserlen ar gyfer y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yn ogystal, mae cyfle i weithredu ar y pwyllgorau canlynol, sydd yn cynnig profiadau mwy ymarferol:

Llety a Chroeso

Dyma’r pwyllgor sy’n gyfrifol am hwyluso’r gwaith o gynnig croeso yn yr ardal.  Mae’r pwyllgor yn helpu gyda pharatoi’r gwisgoedd ar gyfer yr Orsedd a chyda lluniaeth yn ystod y Cyhoeddi ac wythnos yr Eisteddfod

Technegol

Mae’r pwyllgor technegol yn cynnig cyngor a sylwadau ar y Maes, y maes carafanau, parcio a stiwardio

Ieuenctid

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnig syniadau ar gyfer cerddoriaeth ar y Maes ac ar gyfer Maes B.  Mae modd hefyd trafod cynnal gigs a gweithgareddau’n lleol yn ystod y cyfnod paratoi

Pwyllgorau Apêl lleol

Rydym yn y broses o greu pwyllgorau apêl a fydd yn weithredol mewn cymunedau ar hyd a lled yr Ynys er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian a threfnu gweithgareddau a digwyddiadau.  Bydd manylion y rhain yn cael eu hyrwyddo yn lleol cyn bo hir.

Os ydych yn awyddus i fod yn rhan o’r gwaith ond methu dod i’r cyfarfod nos Lun, cysylltwch â’r swyddfa – gwyb@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400.

 

 

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger pentref Bodedern o 4-12 Awst 2017.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein – www.eisteddfod.cymru