Cyfle i gael blas ar gelf a chrefft yn Sir Conwy

10 Mehefin 2019

Ydych chi wedi’ch swyno gan y syniad o sgrînargraffu?  A fyddech chi’n gwirioni wrth greu a gwehyddu tecstiliau addurnol, neu a fyddech chi’n byrlymu wrth beintio pastel?  Os felly, mae’n bosibl y gall Pwyllgor Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eich helpu!

Yn ôl y sôn mae gan bawb ddawn greadigol.  Mae rhai’n ddigon ffodus i’w darganfod pan yn ifanc, ac eraill yn sylweddoli pan ychydig yn hyn, ond mae nifer fawr ohonom yn byw am flynyddoedd lawer heb sylweddoli bod dawn ddirgel yn llechu’n ddwfn y tu mewn i ni. 

Ond, eleni, diolch i gynllun hyfryd gan yr Eisteddfod Genedlaethol, mae cyfle i chi ddarganfod eich doniau cudd, a hynny mewn cyfres o sesiynau blasu a rhoi tro-arni hynod amrywiol yn nalgylch yr Eisteddfod eleni.

Mae ambell sesiwn eisoes wedi’i chynnal, ac eraill wedi gwerthu allan yn barod, ond mae tocynnau cyfyngedig ar gael ar gyfer nifer o sesiynau eraill ar hyd a lled y sir.

Meddai Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol, “Mae hwn yn gynllun gwirioneddol hyfryd, a’r bwriad yw rhoi cyfle i bobl o bob oed gael tro ar elfen newydd o gelf neu grefft, neu i ddatblygu sgiliau ychwanegol mewn maes sydd eisoes o ddiddordeb iddyn nhw.

“Mae pob math o weithdai ar gael, ac mae’n dangos pa mor gryf ac amrywiol yw’r sector celfyddydau gweledol yma yn Sir Conwy – gyda sawl gyda dilyniant rhyngwladol.  Mae’n hynod bod y mwyafrif o’r artistiaid naill ai yn byw a gweithio yma neu’n hannu o’r sir!  Rydan ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod wrthi’n trefnu’r sesiynau yma ac i’r artistiaid niferus sy’n cydweithio gyda ni ar y prosiect. 

“Mae tocynnau’n brin iawn ar gyfer amryw o’r sesiynau ac eraill eisoes wedi gwerthu allan, ond beth am roi tro arni?  Beth am ddod â chriw o ffrindiau at ei gilydd i dreulio diwrnod neu hanner diwrnod yn gwneud rhywbeth gwbl wahanol i’r arfer? 

“Mae’n gyfle rhy dda i’w golli, felly ewch amdani, a phwy â ŵyr, efallai y byddwch yn cael blas arbennig ar un o’r crefftau ac yn penderfynu parhau i ddysgu a datblygu’ch sgiliau!  Ac yn fwyaf oll, cewch fynd â’ch gwaith adref ar ddiwedd y sesiwn!” 

Mae nifer fawr o brofiadau celf a chrefft ar gael fel rhan o’r cynllun, gan gynnwys darlunio â phwythau gyda Cefyn Burgess, sydd eisoes wedi gwerthu allan, argraffu a gwneud lampshêd gyda Peris & Corr, a chreu gemwaith gydag Angela Evans, sydd wedi dylunio a chreu Coron yr Eisteddfod eleni. 

Mae cyfle hefyd i baentio pastel gyda’r artist Paul Pigram, sydd nid yn unig yn artist o fri, ond sydd hefyd yn awdur a thiwtor, gyda’i gyfrol, Beginning Pastel, ymysg y llyfrau mwyaf pwysig ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i ddatblygu’u sgiliau peintio pastel.  Bydd Paul yn arwain tair sesiwn ar beintio dros yr wythnosau nesaf, cestyll  ar 16 Mehefin, mynyddoedd ar 7 Gorffennaf, a thirluniau ar 21 Gorffennaf, gyda’r tri’n cael eu cynnal yn ei stiwdio arbennig yn Nhal-y-cafn, Dyffryn Conwy.

Gallwch archebu lle ar y cyrsiau drwy fynd i https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/.  Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol gyda’r trefnwyr os oes gennych chi unrhyw ymholiadau nei i roi’ch enw ar y rhestr aros, gweithdaicelfeisteddfodconwy2019@gmail.com neu ffoniwch 07472 531 813.  Cofiwch bod dyddiad cau ar gyfer archebu lle ar y cyrsiau, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu mewn da bryd!

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Eisteddfod Genedlaethol, www.eisteddfod.cymru.

PDF icon Manylion sesiynau celf Sir Conwy.pdf