Cyfle olaf i brynu tocynnau bargen gynnar Eisteddfod 2016

30 Mehefin 2016

Heddiw (30 Mehefin) yw’r diwrnod olaf i brynu tocynnau bargen gynnar ar gyfer yr Eisteddfod eleni.  

Daw’r cynnig i ben am hanner nos heno.

Gyda’r cynllun wedi bod yn eithriadol o brysur eleni, mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd heddiw hefyd yn brysur wrth i ymwelwyr fanteisio ar y cynllun hwn sy’n cynnig arbedion gwirioneddol ar bris tocynnau i’r Eisteddfod eleni.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’r cynllun bargen gynnar wedi bod yn arbennig o boblogaidd eleni, a’r wefan a’r llinellau ffôn wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf. 

“Rydym yn awyddus i gynifer o’n hymwelwyr â phosibl fanteisio ar y cynnig arbennig, felly cofiwch archebu eich tocynnau heddiw a pheidiwch â cholli’r cyfle i archebu tocynnau bargen gynnar ar gyfer wythnos yr Eisteddfod.

“Mae arbedion ar ein tocynnau i gyd ar hyn o bryd, a gellir arbed 25% ar docyn Maes oedolyn ar hyn o bryd.  Mae arbedion ar docynnau teulu a thocynnau wythnos yn ogystal, a gellir gwneud arbedion gwirioneddol wrth brynu tocynnau cyn diwedd y dydd heddiw.”

Gyda mis yn unig i fynd cyn diwrnod llawn cyntaf yr Eisteddfod yn Sir Fynwy eleni, mae manylion am weithgareddau ar-lein, ynghyd â gwybodaeth ar sut i gyrraedd y Maes.  Hefyd, gellir archebu lle ar y maes carafanau a gwersylla, naill ai am wythnos lawn neu am y pedair noson olaf.  Ewch i www.eisteddfod.cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf i gyd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf - 6 Awst.  Tocynnau ar gael ar-lein neu drwy ffonio 0845 4090 800.

Bargen Gynnar Eisteddfod 2016