Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2016

14 Ebrill 2016

Rydym yn chwilio am gwmni i argraffu 12 o faneri i ni fel rhan o'n gwaith o hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau o amgylch y dalgylch dros y misoedd nesaf.

Maint: 1808mm x 609mm

Lliw: 2 liw

Math: 3 math gwahanol o faneri.  Angen argraffu 4 baner o bob math

Dyddiad cau i gyflwyno pris: 17.00 dydd Gwener, 15.04.16

Dylid anfon eich pris at gwenllian@eisteddfod.org.uk gyda'r teitl 'Baneri 2016' i'ch neges.

Byddwn yn anfon y gwaith celf allan ddydd Llun.  Bydd angen i'r baneri gael eu hanfon i un cyfeiriad yn Sir Fynwy.