Cyfle Tendro: Llyfryn Dysgwyr 2018

27 Tachwedd 2017

Cyfle i gynnig pris argraffu ar gyfer un o lyfrynnau Eisteddfod 2018.

Rydym yn chwilio am bris i argraffu’r llyfryn canlynol:
Llyfryn y Dysgwyr / Learners Booklet

Maint: A5
Tudalennau: 16 tudalen gan gynnwys clawr a chefn.
5,000 o gopïau gyda phris am 500 copi ychwanegol
Papur 100gsm heb orchudd

Y llyfrynnau i gyrraedd Swyddfa'r Eisteddfod, Caerdydd erbyn 6 Rhagfyr.

Dyddiad cau am ddyfynbris 12:00 dydd Iau 30 Tachwedd 2017

Anfonwch eich dyfynbris at cathryn@eisteddfod.org.uk. Defnyddiwch ‘Dysgwyr’ fel pwnc yr e-bost.

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i’w hargraffu at y cwmni llwyddiannus