Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2016

3 Mawrth 2016

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 

Llyfryn hyrwyddo 2016: 

Maint: A5

Nifer tudalennau: 20 tudalen

50,000 copi, gyda phris am 5,000 copi ychwanegol

Pris ar gyfer papur 80gsm heb orchudd a 100gsm heb orchudd, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 12pm, Dydd Llun 7 Mawrth 2016. 

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Llyfryn 2016' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.