Cyfle Tendro: Posteri 2016

11 Ebrill 2016

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 

Posteri 2016 (4 math gwahanol):

Maint: A4

100 copi o 3 cynllun; 300 copi o 1 cynllun

Pris ar gyfer papur 120gsm heb orchudd, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 12pm, Dydd Mawrth 12 Ebrill 2016. 

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Posteri 2016' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.