Cyfle Tendro: Taflen Hyrwyddo Eisteddfod 2017

17 Chwefror 2016

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith isod: 

Llyfryn hyrwyddo 2017: 

Taflen A3 yn plygu i lawr i 99 x 210mm

Plygiad 'concertina' - byddwn yn anfon copi o daflen debyg at yr argraffydd llwyddiannus cyn argraffu.

Papur 140gsm heb orchudd. 

 

Dylid cynnig dyfynbris am 5,000 copi a phris am 2,500 copi ychwanegol. 

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 12pm, Dydd Llun 22 Chwefror 2016. 


Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Llyfryn 2017' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.