Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2016 ar gael

8 Mawrth 2016

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  Mae pob math o gyfleoedd ar gael ar gyfer pobl o bob oed.

Rydym yn chwilio am bobl i helpu cyn, yn ystod ac ar ôl yr Eisteddfod a gynhelir yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.  Ymysg y cyfleoedd sydd ar gael mae stiwardio, cyfle i weithio yn y swyddfa docynnau a bod yn un o dîm Yma i Helpu sy’n gweithio ar hyd a lled y Maes yn cynnig cymorth i’n hymwelwyr. 

Mae manylion y cyfleoedd i gyd ar gael ein gwefan, www.eisteddfod.cymru/gwirfoddoli, ynghyd â ffurflen gais.  Y dyddiad cau i wneud cais yw 7 Mehefin, sef diwrnod olaf Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae gwirfoddoli’n rhan bwysig o’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w gynnig.  Fyddai dim modd cynnal yr ŵyl heb gymorth a chefnogaeth y cannoedd o bobl sy’n cynnig eu hamser i ni, gyda nifer fawr ohonyn nhw’n dod atom flwyddyn ar ôl blwyddyn.

“Rydym wedi newid rhywfaint ar ein system recriwtio eleni.  Yn hytrach na chynnig cyfleoedd ar gyfer stiwardiaid yn unig, ceir rhestr o swyddi a chyfrifoldebau mewn nifer o feysydd. 

“Mae gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn brofiad arbennig y gellir ei ddefnyddio wrth chwilio am swydd neu gyfleoedd yn y dyfodol.  Drwy rannu ein cyfleoedd yn swyddi penodol, gobeithio y byddwn yn llwyddo i ddenu unigolion sy’n awyddus i gael profiad yn y meysydd hyn.

“Gobeithio hefyd y bydd y rheiny sy’n dod atom o flwyddyn i flwyddyn yn cael eu denu gan swyddi a rolau penodol yn ogystal â’r cyfle i stiwardio ar y Maes.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod gennym ni dîm ardderchog o wirfoddolwyr drwy gydol yr wythnos, sy’n gallu cynnig cymorth arbennig i ymwelwyr ym mhob elfen o’r ŵyl.

“Eleni, yn ogystal, mae ambell gyfle i weithio ar y Maes cyn yr wythnos ei hun ac ar ddiwedd yr ŵyl, fel rhan o’r tîm technegol, yn adeiladu a datgymalu’r Maes i gyd.  Mae angen gallu siarad Cymraeg ar gyfer rhai o’r swyddi, ond nid y cyfan, ac mae’r wybodaeth i gyd ar gael ar ein gwefan.”

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf – 6 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.