Cyhoeddi lein-yps Maes B 2017

29 Mawrth 2017

Unwaith eto eleni, bydd prif fandiau Cymru’n perfformio ar lwyfan Maes B, wrth i’r ŵyl gerddoriaeth Gymraeg bwysicaf ddathlu’i phen blwydd yn ugain oed.

Ers y cychwyn nol yn 1997, Maes B yw’r llwyfan mwyaf pwysig i fandiau Cymraeg yng Nghymru, ac mae’n deg dweud bod pob band ac artist wedi breuddwydio am gael perfformio yn slot olaf nos Sadwrn rywbryd yn eu bywydau. 

A chyda’r pen blwydd mawr yn Eisteddfod Ynys Môn eleni, mae’r slot yma’n fwy pwysig nag erioed.  Ac roedd digonedd o ddewis wrth drefnu’r lein-yps, gan fod cymaint o fandiau cryf yn y sîn ar hyn o bryd.

Yws Gwynedd a’r band sy’n sicrhau’r slot mawr eleni.  Gydag albwm newydd allan o fewn yr wythnos, bydd ganddo ddigon o ddeunydd newydd i’w berfformio ar y noson - a hynny ddeuddydd yn unig ar ôl iddo berfformio yn Gig y Pafiliwn eleni gydag Yr Eira, Alys Williams, Mr Phormula, Cerddorfa’r Welsh Pops a Huw Stephens yn cyflwyno.

Meddai Guto Brychan, trefnydd Maes B, “Mae’r sîn yn gryf iawn ar hyn o bryd, gyda llwyth o fandiau sy’n gallu denu cynulleidfaoedd mawr.  Ac mae cyfle i weld y bandiau yma i gyd ym Maes B yn Ynys Môn. 

“Roedd yn bwysig iawn i ni gael lein-yps cryf eleni, gan ein bod ni’n dathlu #MaesB20.  Ac rwy’n credu ein bod ni wedi llwyddo i drefnu nosweithiau sy’n dangos y sîn ar ei gorau, gan gyfuno enwau hynod gyfarwydd gydag ambell fand mwy newydd.  Mae’n braf gallu gwneud hyn a rhoi cyfle i rai o’r bandiau mwy ifanc sy’n profi eu hunain wrth gigio o amgylch Cymru ymddangos ar brif lwyfan y sîn.

“Yn sicr, byddwn yn edrych yn ôl dros yr ugain mlynedd ddiwethaf dros y misoedd nesaf, ond mae cyhoeddi ein lein-yps heno’n gyfle i ni edrych ymlaen a dathlu’r ffaith bod gennym gymaint o fandiau ac artistiaid arbennig yng Nghymru ar hyn o bryd.”

Lein-yps Maes B 2017:

Nos Fercher 9 Awst: Candelas, Ffug, Cpt Smith, Chroma;

Nos Iau 10 Awst: Bryn Fôn a’r Band, Fleur de Lys, Calfari, Ffracas;

Nos Wener 11 Awst: Sŵnami, Yr Eira, Ysgol Sul, Hyll;

Nos Sadwrn 12 Awst: Yws Gwynedd, Y Reu, HMS Morris, Enillwyr Brwydr y Bandiau.

Bydd tocynnau Maes B ar werth o 10:00 ddydd Llun 3 Ebrill eleni.  Ewch i www.maesb.com am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 0845 4090 800.  Tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30 Mehefin.  Am ragor o fanylion am yr Eisteddfod, ewch i www.eisteddfod.cymru