Cyhoeddi rhaglen nos Eisteddfod 2016

23 Mawrth 2016

Bydd sêr blaenaf Cymru i’w gweld yn perfformio ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, yn ôl y trefnwyr, wrth iddyn nhw gyhoeddi rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau nos yn Y Fenni heddiw.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae rhaglen nos yr Eisteddfod wedi datblygu cymaint dros y blynyddoedd diwethaf.  Yn draddodiadol, dim ond cyngherddau oedd i’w cael gyda’r nos a’r rheiny’n glasurol iawn eu naws.  Wrth i ni ddatblygu, rydym wedi ymateb i ofynion y gynulleidfa, ac mae pob math o weithgareddau yn digwydd ar y Maes gan geisio sicrhau bod rhywbeth i bawb yn ystod yr wythnos.

“Mae’r cyngherddau, wrth gwrs, yn parhau i fod yn rhan bwysig iawn o’r arlwy yn ystod yr wythnos, ac rwy’n gobeithio ein bod wedi rhoi rhaglen a fydd yn apelgar at ei gilydd eleni.  Mae gennym gymysgedd eang o genres cerddorol, o Big Band i glasurol ysgafn, a phop.

“Wrth gwrs, mae gennym bafiliwn newydd eleni, ac rydym yn hyderus y bydd yr adeilad hwn yn gwella’r profiad i’r gynulleidfa a’r artistiaid.  A chyda dechrau newydd fel hyn, mae modd arbrofi a chyflwyno syniadau newydd, ac mae’r rhain yn cynnwys gig gyda Candelas, Yr Ods a Sŵnami, a noson yng ngofal Catrin Finch, Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser.  Dwy noson wahanol iawn, sydd, wrth eu hychwanegu at weddill yr arlwy, yn creu wythnos o amrywiaeth pur, gyda’r cyfan o safon arbennig iawn. 

“Mae poblogrwydd Llwyfan y Maes wedi ffrwydro dros y blynyddoedd diwethaf - dyma ganolbwynt y Maes i lawer, ac mae sicrhau bod y bandiau a’r perfformwyr gorau i’w gweld yma, ynghyd â rhoi llwyfan i ddoniau mwy lleol a newydd, yn rhan hollbwysig o’n gwaith.  Eisoes cyhoeddwyd mai Huw Chiswell a’r Band fydd yn perfformio yn y slot fawr nos Wener, a braf yw gallu cyhoeddi’r nosweithiau eraill heddiw hefyd.

“I lawer, Maes B yw uchafbwynt yr Eisteddfod, a bydd y lein-yps eleni’n sicr o apelio at gefnogwyr y sîn Gymraeg.  Yws Gwynedd yw prif artist nos Fercher, Y Reu, nos Iau, Y Bandana nos Wener, a Band Pres Llareggub ac Yr Ods nos Sadwrn.  Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fandiau’n fuan.  A chofiwch fod tocynnau arbennig ar gael sy’n cynnwys mynediad i’r gig, i’r Maes ac i wersylla yn y Maes peByll.

“Felly mae rhaglen nos yr Eisteddfod eleni’n barod, wedi’i chyhoeddi ac ymhen wythnos – ar 1 Ebrill - bydd tocynnau ar werth.  Gallwch brynu tocynnau ar-lein, www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch 0845 4090 800.  Mae manylion yr holl gyngherddau a’r gweithgareddau nos i’w cael ar ein gwefan, a bydd rhaglenni drafft ar gyfer pob dydd yn cael eu cyhoeddi ymhen rhai wythnosau.

“Bydd y gwaith yn cychwyn ar y Maes ym mis Mehefin, ac ymhen dim o dro, byddwn yn edrych ymlaen at groesawu pawb atom i Ddolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf - 6 Awst.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.  Bydd yn sicr yn wythnos arbennig iawn.”

PDF icon Llyfryn Gwybodaeth (Mawrth 2016)