Cymanfa Ganu

Nos Sul 4 Awst 20:00 yn y Pafiliwn

Trystan Lewis sy’n arwain noson o ganu cynulleidfaol gyda Huw Tregelles Williams ar yr organ.  Cyfle i fwynhau Côr y Gymanfa’n perfformio cytgannau o Emyn o Fawl, Mendelssohn. 

Llyfrynnau ar gael wrth y drws.  

 

Tocynnau

Pob Tocyn : £10.00

Ar werth 10:00, 1 Mai 

Manylion teithio

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau