Cymanfa Ganu

Bore Sul 10:30 5 Awst

Bore o ganu cynulleidfaol ar ei orau ym Mhafiliwn yr Eisteddfod.

Bydd rhaglenni y Gymanfa yn cael eu dosbarthu wrth y drws.

Tocynnau yn £10