Loteri

Croeso i Loteri’r Eisteddfod!  Cynllun Hapnod ar ei newydd wedd a chyfle perffaith i gefnogi’r Eisteddfod ac ennill gwobrau ariannol.

Sut mae’n gweithio

Am £5 y mis yn unig, byddwch yn derbyn rhif 6 digid unigryw i’w gynnwys yn y tyniad bob wythnos.  Cyfrifiadur sy’n dewis y rhifau bob wythnos, a gallwch gael mwy nac un rhif 6 digid – er mwyn cynyddu’ch siawns o ennill!

Cefnogi’r Eisteddfod

Bydd hanner yr arian yn mynd tuag at drefnu gweithgareddau’r Eisteddfod, a’r hanner arall yn cael ei rannu fel gwobrau bob wythnos.  Felly, byddwch yn ein helpu ni i gynnal a datblygu’r Eisteddfod – a chael siawns i ennill gwobr.  Y nod yw cynnig gwobr o £1,000 bob wythnos, ond mae hyn yn ddibynnol ar nifer y chwaraewyr.

Sut i ymaelodi

Lawr lwythwch y daflen PDF ar y dudalen hon, ei chwblhau a'i hanfon atom:

Swyddfa Gyllid,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru,

40 Parc Ty Glas,

Llanisien,

Caerdydd   CF14 5DU

PDF icon Taflen Ymaelodi â'r Loteri