3D Modelling with Luned Rhys Parri

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Modelu 3D Cardfwrdd a Phapur:

Y Te Cymreig efo Luned Rhys Parri

Diwrnod o fwynhau - a mynd â’ch crefftwaith Te Cymreig adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 24/7/19)

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser: 11 - 4

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

Dyddiad ac amser 
27 Gorffennaf 2019 - 11:00am
Lleoliad 
Oriel Ffin y Parc Gallery, Llanrwst
Pris Tocyn / Mynediad 
£50 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau