Argraffu a Gwneud Lampshêd efo Peris a Corr

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Argraffu a Gwneud Lampshêd efo Peris a Corr

Bore neu Brynhawn o fwynhau - a mynd â’ch lampshêd adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 22/6/19)

Gweithdai i Oedolion o Bob Oed (2 Weithdy)

Pwyslais ar y gwneud

Amseroedd: Bore 9.30 -12.30  neu  B’nawn 2.30 – 5.30

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

Dyddiad ac amser 
29 Mehefin 2019 - 9:30am
Lleoliad 
Stiwdio Peris a Corr, Penygroes, Gwynedd
Pris Tocyn / Mynediad 
£60 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau