Creu Gemwaith Arian efo Angela Evans, Gwneuthurwr y Goron

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Creu Clustdlysau Arian efo Angela Evans, Gwneuthurwr y Goron

Noswaith o fwynhau - a mynd â’ch clustdlysau adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 15/6/19)

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser: 6 – 8.30pm

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

 

Dyddiad ac amser 
18 Mehefin 2019 - 6:00pm
Lleoliad 
Canolfan Glasdir, Llanrwst
Pris Tocyn / Mynediad 
£50 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau