Llestri Papur Addurnol efo Siân Hutchinson

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Gwaith Papur Cain : Llestri Addurnol efo Siân Hutchinson

Prynhawn o fwynhau - a mynd â’ch llestr cain adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 17/7/19)

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser: 1 – 5pm

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

 

Dyddiad ac amser 
20 Gorffennaf 2019 - 1:00pm
Lleoliad 
Lleoliad: Oriel Colwyn, Bae Colwyn
Pris Tocyn / Mynediad 
£40 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau