Noson Hufen a Mefus

Noson Hufen a Mefus gyda Côr Cwmann ac artistiaid ifanc

Dyddiad ac amser 
28 Mehefin 2019 - 7:00pm
Lleoliad 
Clwb Bowlio Llambed
Pris Tocyn / Mynediad 
£5
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
alun.glanrhyd@outlook.com
E-bost gwerthwyr tocynnau