O’r Hen i’r Newydd : Toddi ac Ailbwrpasu Gwastraff Plastig

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

O’r Hen i’r Newydd efo Jessica Balla a Kristin Luke:

Toddi ac Ailbwrpasu Gwastraff Plastig

Diwrnod o fwynhau - a mynd â’ch breichled neu bot lliwgar adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 9/6/19).

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser:10.30 - 4 

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

 

Dyddiad ac amser 
15 Mehefin 2019 - 10:30am
Lleoliad 
Canolfan Glasdir, Llanrwst
Pris Tocyn / Mynediad 
£50 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau