Ocsiwn Fawr a Tecwyn Ifan - Cronfa Leol Ystrad Fflur ac Ystrad Meurig

Ocsiwn, Adloniant, Bwyd a Bar

Eitemau ar werth -

Crys T wedi ei lofnodi gan Gareth Bale
Print o Lun Grand Slam gan Aneurin Meirion Jones
Penwythnos fewn gwesty yn Llundain - rhoddedig gan Gerwyn Jones
Lluniau gan Lizzie Spikes, Wyn Melville Jones a Rhiannon Roberts
Englyn am Ystrad Fflur gan yr Archdderwydd Myrddin Ap Dafydd
Cartwn gan Elwyn Ioan
Bocs o lyfrau gan Lyn Ebenezer
Plat unigryw "Plas yr Hafod" gan John Watkin
Botel o chwisgi o'r Ty Cyffredin yn rhoddedig gan A.S Ben Lake
Tocyn teulu i wylio'r Scarlets
Tocyn i'w ddefnyddio yn Spa Gwesty'r Marine, Aberystwyth
A llawer, llawer mwy!

Dyddiad ac amser 
22 Mehefin 2019 - 7:30pm
Lleoliad 
Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid
Pris Tocyn / Mynediad 
£10 i oedolion a £5 i blant
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
Sioned Fflur - 07825 082 581 neu Manon Mai - 07531 350 191
E-bost gwerthwyr tocynnau