Paentio Pastel : Mynyddoedd efo Paul Pigram

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Paentio Pastel: Mynyddoedd efo Paul Pigram

Diwrnod o fwynhau - a mynd â’ch darlun adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 3/7/19)

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser: 10.30 – 4

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

Dyddiad ac amser 
7 Gorffennaf 2019 - 10:30am
Lleoliad 
Stiwdio Bodnant Art, Tal-y-cafn, Dyffryn Conwy
Pris Tocyn / Mynediad 
£55 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau