Sesiynau Ychwanegol Posib – Gwahoddir Enwau rwan i’r Rhestr Aros

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

RHESTRAU AROS : GWEITHDAI YCHWANEGOL GORFFENNAF 2019

 

Gwahoddir chi i fynegi diddordeb ar gyfer:

Asio Gwydr efo Rhian Hâf

Plethu Gwiail efo Mandy Coates

 

Gweithdai i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Dyddiadau a Lleoliadau i’w cadarnhau

Os efo diddordeb gyrrwch eich enw at: gweithdaicelfeisteddfodconwy19@gmail.com  neu Ffôn: 07472 531 813

Dim ymrwymiad

 

Dyddiad ac amser 
31 Gorffennaf 2019 - 12:00am
Lleoliad 
I'w gadarnhau
Pris Tocyn / Mynediad 
I'w gadarnhau
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau