Sgrînargraffu efo Tara Dean

CREU EFO CREFFTWYR AC ARTISTIAID O FRI

Sgrînargraffu efo Tara Dean

Diwrnod o fwynhau - a mynd â’ch argraffiad adre efo chi!

Angen archebu eich tocyn ymlaen llaw (erbyn 17/6/19)

Gweithdy i Oedolion o Bob Oed

Pwyslais ar y gwneud

Amser: 10.30 - 4

Prynu Tocynnau, Gwybodaeth Ymarferol a Lluniau ar : https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom--llanrwst/eisteddfod/ 

Dyddiad ac amser 
22 Mehefin 2019 - 10:30am
Lleoliad 
Canolfan Glasdir, Llanrwst
Pris Tocyn / Mynediad 
£60 (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau)
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07472 531 813
E-bost gwerthwyr tocynnau