Cymunedol

Mae pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ar hyd a lled y dalgylch i godi arian ac ymwybyddiaeth. 

Os hoffech chi fod yn rhan o'r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod, cysylltwch!

Anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 400.

Rydym bob amser yn chwilio am bobl i fod yn rhan o'r trefniadau ym mhob rhan o'r dalgylch.

Mae croeso mawr i unrhyw un fynychu'r gweithgareddau yn lleol - felly edrychwch ar y rhestr isod i weld a oes unrhyw beth yn apelio. Mae pob gweithgaredd a digwyddiad yn bwysig i ni gan eu bod yn ein helpu i godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ac yn ein helpu i gyrraedd targed y Gronfa Leol.

Diolch am bob cefnogaeth.