Cyngor ar gyflwyno gwaith cyfansoddi

29 Mawrth 2020

Ychydig o gyngor i'ch helpu i gyflwyno ceisiadau cyfansoddi eleni.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu anfon eich ceisiadau cyfansoddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion drwy'r post.

Cysylltwch â ni er mwyn gwneud trefniadau i gyflwyno’ch cais yn ddigidol.  Ebostiwch lois@eisteddfod.org.uk ac fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau atoch er mwyn i chi allu cyflwyno’ch cais yn ddiogel. 

Rydym yn gwerthfawrogi bod nifer o bobl wedi treulio llawer iawn o amser yn paratoi deunydd i’w anfon atom, felly rydym am eich helpu i gyflwyno’r gwaith yn y ffordd fwyaf syml a diogel i bawb.