Cyngor i yrwyr i gynllunio ymlaen llaw oherwydd mesurau traffig arbennig yn Nyffryn Conwy

18 Gorffennaf 2019

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn apelio ar bobl leol yn Nyffryn Conwy i gynllunio ymlaen yn ofalus ar gyfer wythnos y Brifwyl (3-10 Awst)

Mi fydd mesurau arbennig yn eu lle sy’n cynnwys gwyriadau traffig yn Llanrwst a Betws-y-Coed, troi rhai ffyrdd yn unffordd a chyfyngiadau parcio mewn mannau. Mae’r mesurau yn rhan o gynllun sydd wedi’i lunio gan gwmni rheoli traffig arbenigol ac wedi’u cytuno gan Heddlu’r Gogledd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Fe allai’r newidiadau hyn effeithio ar drigolion Llanrwst, Betws-y-Coed ac ardaloedd cyfagos gan ymestyn hyd teithiau arferol yn ystod cyfnod y digwyddiad.

Mae’r Eisteddfod wedi cychwyn ymgyrch ymwybyddiaeth, ac mae’r prif fesurau’n cael eu crynhoi ar wefan yr Eisteddfod, https://eisteddfod.cymru/system-draffig-lleol.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, “Ry’n ni’n ofnadwy o falch ac yn ddiolchgar i weld cymaint o frwdfrydedd yn Sir Conwy wrth i bobl edrych ymlaen at ddyfodiad yr Eisteddfod ddechrau Awst.  Fe fydd degau o filoedd o bobl yn heidio i’r ardal yn ystod yr wythnos. 

“Hoffwn bwysleisio wrth bobl leol y bydd pethau’n wahanol i’r arfer yn ystod yr Eisteddfod ac mae’r mesurau arbennig a fydd mewn grym yn golygu y bydd angen i chi gynllunio’n benodol gyda’r trefniadau dros dro hyn mewn golwg.  Fe allai teithiau gymryd mwy nag arfer, ond y bwriad yw sicrhau bod traffig yn dal i lifo yn ystod y cyfnod hynod brysur hwn.

“Diolchwn i bawb am eu hamynedd a’u cefnogaeth.”

Diwedd

Nodiadau

Fe fydd y dudalen sy’n crynhoi manylion mesurau traffig ar wefan yr Eisteddfod yn cael ei diweddaru yn ôl yr angen am ddatblygiadau perthnasol cyn y brifwyl.