Cynhyrchiad Hudolus i Agor Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

18 Mehefin 2019

Bydd Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyrion Llanrwst yn cael ei weddnewid yn fyd lledrithiol a llawn rhyfeddodau ar gyfer y perfformiad agoriadol eleni.

Mae Y Tylwyth yn gynhyrchiad hudolus ac uchelgeisiol sy’n sicr o apelio at y teulu cyfan wrth i’r Eisteddfod fentro i fyd syrcas gerdd gyfoes am y tro cyntaf, gan weithio gyda Pontio Prifysgol Bangor a’r cwmni syrcas modern Gwyddelig, Fidget Feet.

Mae’r haf wedi cyrraedd a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio, ac mae’n haf hefyd yng nghalon Elen, merch y plas, sydd wedi gwirioni’n lân.  Ond mae’r cymylau’n hel dros y dyffryn, a chymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch wrth i’r chwedlau amlhau...

Gwyneth Glyn, Twm Morys a Myrddin ap Dafydd sy’n gyfrifol am y sioe, sydd wedi’i hysbrydoli gan chwedlau a straeon y tylwyth teg yng ngogledd Cymru.  Stori serch yw hi yn ei hanfod, ond fel gyda phob stori dda, mae ambell dro trwstan wrth i ddau lanc frwydro am galon merch ifanc.

Gwyneth a Twm, ill dau yn amlwg yn y sîn werin yng Nghymru, sy’n gyfrifol am y gerddoriaeth wreiddiol, a ‘does dim syndod fod elfen werinol iawn i’r caneuon.  Mae’r band byw yn cynnwys rhai o enwau mwyaf adnabyddus y sîn, Georgia Ruth, Patrick Rimes (Calan), Iwan Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) gyda Osian Williams (Siddi, Candelas) yn gyfarwyddwr cerdd.

Iddon Alaw, perfformiwr ifanc o Fôn sydd wedi bod yn teithio fel rhan o gast y sioe gerdd Wicked yw Jac, gyda Mared Williams, a wnaeth gryn argraff fel un o sêr Hwn yw fy Mrawd, cynhyrchiad yr Eisteddfod y llynedd, yn dychwelyd i’r llwyfan fel Elen.  A bydd Manw Robin, merch ifanc a fu’n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Junior Eurovision y llynedd yn ymddangos mewn un o gynyrchiadau’r Eisteddfod am y tro cyntaf.

Mae’r cast yn cynnwys enwau cyfarwydd fel Siân James, Idris Morris Jones, Gwilym Bowen Rhys a Mair Tomos Ifans, ac un o’r tîm artistig, Twm Morys, yw Watcin Co, gwneuthurwr clociau a Lanrwst a storïwr y cynhyrchiad.

Myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n perfformio rhan y corws a bydd y cyfan yn cael ei gyfarwyddo gan Angharad Lee, Leeway Productions, sydd wedi ei chanmol yn arbennig am ei chynhyrchiad diweddar, The Last Five Years.

Meddai Sioned Edwards, Dirprwy Bennaeth Artistig yr Eisteddfod, “Roeddem ni’n awyddus i greu profiad unigryw i’r gynulleidfa, rhywbeth a fyddai’n eu hudo ac yn eu diddori – rhywbeth cwbl wahanol i unrhyw gynhyrchiad mae unrhyw un wedi’i weld mewn Eisteddfod o’r blaen.  Ac roeddem ni hefyd eisiau creu sioe ar gyfer y teulu cyfan, rhywbeth y gallai teuluoedd ei brofi gyda’i gilydd. 

“Mae ein cynulleidfa ni’n newid ac yn esblygu’n barhaus, ac mae llwyddiant nosweithiau fel Gig y Pafiliwn dros y blynyddoedd diwethaf a Sioe Cyw a’r Gerddorfa yng Nghaerdydd y llynedd, yn dangos y galw am gynyrchiadau a phrofiadau newydd. 

“Wrth gyfuno caneuon a straeon hyfryd Gwyneth, Twm a Myrddin gyda champau awyrol arbennig Fidget Feet, byddwn yn sicr o gamu i mewn i fyd lledrithiol a hynod wahanol, mewn sioe fydd yn gwefreiddio’r teulu cyfan.”

Bydd elfennau hudolus syrcas fodern Fidget Feet yn sicr o fesmereiddio a chreu syndod i’r gynulleidfa yn y Pafiliwn.  Mae genre Circus Nouveau a ddatblygwyd yn Ffrainc yn y 1970au yn ffurf annibynnol a chyffrous, sy’n pylu ffiniau ffurfiau gan ail-ddiffinio syrcas draddodiadol.  Yn weledol wych, mae Fidget Feet yn gwthio ffiniau artistig ac yn creu sioe weledol sy’n ymdoddiad o elfennau theatrig, cerddorol, dawns, cyfryngau newydd a chelfyddydau gweledol, gyda sgiliau a medrau acrobatig arbennig yn greiddiol i’r cyfan.

Gydag 20 mlynedd o brofiad yn y maes, mae cwmni Fidget Feet wedi creu, sefydlu a datblygu’r sector dawns awyrol yn Iwerddon, gan greu partneriaethau rhyngwladol,  Bu Pontio ar flaen y gad yma yng Nghymru yn hyrwyddo a chefnogi syrcas fodern, ac mae’r Ganolfan yn falch o’r cyfle i gydweithio gyda’r Eisteddfod a Fidget Feet i greu llwyfan cenedlaethol i fyd y syrcas yma yng Nghymru.

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio Prifysgol Bangor, “Fel canolfan sy’n rhoi llwyfan rheolaidd i syrcas fodern yng Nghymru, mae Pontio’n falch iawn o bartneru gyda’r Eisteddfod a Fidget Feet ar y cyd-gynhyrchiad rhyngwladol arbennig hwn.  Bydd yn dilyn ein trydedd ŵyl GwleddSYRCASFeast yng nghanolfan celfyddydau ac arloesi Prifysgol Bangor, Pontio, ac ers y cychwyn, mae ein cynulleidfa ni wedi gweld sut gall iaith hudolus syrcas fod yn adnodd storïol pwerus a chyfoethog - un sy’n siarad gyda phobl o bob oed a chefndir ac ar draws pob diwylliant.

“Wrth gyfuno perfformwyr anghyffredin, unigryw a hynod weledol syrcas Fidget gyda cherddorion gwerin amryddawn, mae potensial gwirioneddol i greu profiad theatrig cwbl arbennig.  Ond mae mwy i sioe fel hyn na’r hyn a welwch chi ar y llwyfan, ac mae Pontio’n falch o ddarparu arbenigedd ein staff technegol, sy’n cadarnhau bod y bartneriaeth hon yn gyfle gwirioneddol i rannu sgiliau ar bob lefel.  Ond un gair o rybudd: mae ‘na risg gwirioneddol y byddwch chi eisiau rhedeg i ffwrdd ac ymuno â’r syrcas ar ôl mwynhau profiad rhyfeddol Y Tylwyth yn y Pafiliwn!”

Gellir archebu tocynnau ar-lein, www.eisteddfod.cymru neu drwy ffonio 0845 4090 800.  Mae dau berfformiad o’r cynhyrchiad hwn: nos Wener 2 Awst am 18:00 a nos Sadwrn 3 Awst am 20:00.  Cydnabyddir cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yn y prosiect hwn.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.