(002) Bandiau Pres Dosbarth 2

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau
  1. Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500
  2. £300 (Yr Angor, papur bro Aberystwyth)
  3. £200 (Dafydd Charles Jones, Bae Colwyn)