(004) Bandiau Pres Dosbarth 4

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau
  1. Her-gwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500
  2. £300 (Catherine L Williams, Penybont ar Ogwr)
  3. £200 (Cyngor Cymuned Nantcwnlle)