(001) Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Hunanddewisiad heb fod yn hwy nag 20 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau
  1. Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn a £750
  2. £500 (Illtyd Protheroe, Caerfyrddin er cof am ei rieni)
  3. £300 (Elystan Morgan, Dole)