Gwybodaeth i gystadleuwyr

Gweler isod am fwy o wybodaeth a fydd o gymorth i chi wrth gystadlu eleni – cliciwch ar y bocsys perthnasol am fwy o wybodaeth.

Amserlen Profion

Mwy...

Cyrraedd y Maes / Parcio

Mwy...

Tocynnau

Mwy...

Cludo offer trwm

Mwy...

Hunanddewisiad a Hawlfraint

Mwy...

Rhagbrawf/Rhagwrandawiad

Mwy...

Prawf Terfynol

Mwy...

Tynnu'n ôl

Mwy...

Ymarfer gyda chyfeiliant

Mwy...