Ymarfer gyda'r Piano

Rydym yn falch ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth 'Ymarfer Gyda'r Piano' i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth eto eleni. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.  

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

 

Cân Rusalka i'r lleuad

Mae Susanna yn hwyr / I ble'r aethant oriau cariadlon

Doed y serffiaid gwyn

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Cariad sy' fel Aderyn Rhydd

Dos, fy Ngham Cei Ddatgelu

Seren y Morwyr Oll

Seren y Morwyr Oll (Araf)

Daw Samson i'm gweled i heno / O serch! Nertha fi yn fy ngwendid!

Ymlawenhaodd F'enaid yn Nuw Iôr

Daw fy Mhriodfab / Bydd barod o Seion

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Gwêl y blodeuyn deflaist ymaith

O decaf un o hydol bryd

Mor fuddiol yw in roi ein bryd

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Clyw Carlo annwyl / Dyma ddiwrnod ac awr fy nhynged

Pa beth a welaf? / Rhif yw'r cyfan

Fwyn Fonesig! welen ysgrifenedig

O Isis ac Oiris

A hyn sy raid / Na leisiwch mwy weddiau ffôl

Gadarn Iôr a Theyrn Tragwyddol

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Nos o Fai

Cân Saphig

Dafydd Frenin

O paid â chanu, eneth fwyn

Y Melinydd a'r Afonig

Belsatzar

Nos a Breuddwydion

Y Crwydryn

Tra Bo Dau

Ymddiddan yn y coed

Unigedd y Maes

Fwyned wyt ti, f'anwylyd

Wedi breuddwyd

Dy Gyfarch Wnaf

Tawel Nawn

Gweddi Foreuol

Cân Sulkeia

A wyt am dosturio

Ffoi a wnaeth, golomen fechan!

Y Maya a'r Eos

Alleluia

Bendigedig

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Gwêl, wlad fy mynwes, dy blentyn egwan

Nid wyf yn hoff o synfyfyrio

Pan af i fro y fedd

Ti a'i dygi mewn

O'th sedd ar ddeheulaw Duw

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Ofer yw fy ngwangalonni

Mi gredaf imi glywed

Fwyn alawon, seiniau cu

Yn awr y crwydryn saif

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Teced ag yw angyles dlos

Fel y bu i Baris Landeg

Braf eich gweled, ardaloedd mebyd

O'r diwedd daeth yr haul / Yn eiddgar dacw'r arddwr llon

A meddai Duw, Doed y dyfroedd / Corddi mewn tonnau ewynnog

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Y Gwanwyn Symudiad 1 a 2 (Cyweirnod E)

Y Gwanwyn symudiad olaf (Cyweirnod E fwyaf)

Y Gwanwyn Symudiad 1 a 2 (Cyweirnod D)

Y Gwanwyn Symudiad Olaf (Cyweirnod D)

Mab y Mynydd (B leiaf)

Mab y Mynydd (C

Y ffordd fach gul i Fethlehem (A Fflat)

Y ffordd fach gul i Fethlehem (F Fwyaf)

Ffion y Ffridd (c fwyaf)

Ffion y Ffridd (a fflat)

Dy Enw Di