(005) Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

(a) ‘Salm 23’, Yr Esgob William Morgan (rhif 965), Caneuon Ffydd [Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol] Cainc: ‘Ave Verum Corpus’, Mozart, (1), trefniant Llio Penri [Swyddfa’r Eisteddfod] (b) ‘Ein Neuadd’, Myrddin ap Dafydd (penillion 1, 3, 4 a 6), Cadw Gŵyl [Swyddfa’r Eisteddfod (Gwasg Carreg Gwalch)] Cainc: 'Plascrug', Elsbeth M Jones, (1122), Tannau Teifi [Elsbeth M Jones] Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 2020

Gwobrau
  1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 (Cyfreithwyr Mair Williams Aberystwyth)
  2. £300 (Parti’r Greal)
  3. £200 (Cantre’r Gwaelod)

Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr buddugol