(015) Cystadleuaeth cyfeilio i delynorion sydd heb gyfeilio mewn gwyliau cenedlaethol

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Disgwylir i'r cystadleuwyr gyfeilio i ddatgeinydd Cerdd Dant ac i fod yn barod i drawsgyweirio’r ceinciau gosodedig, hyd at dôn yn uwch a thôn yn is. Anfonir copi o’r geiriau ar ôl dyddiad cau’r gystadleuaeth ar 1 Mai. Ceinciau:‘Brondeifi’, J Eirian Jones, Alawon Dwynant [Y Lolfa] ac ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn, Ceinciau Llwydyrus [Sain]

Gwobrau
  1. £100 (Er cof am Tom a Melina Ellis, Llanegryn, Tywyn, Gwynedd)
  2. £60 (Er cof am Tom a Melina Ellis, Llanegryn, Tywyn, Gwynedd)
  3. £40 (Er cof am Tom a Melina Ellis, Llanegryn, Tywyn, Gwynedd)

Bydd yr enillydd yn cael gwahoddiad i fynychu'r cwrs cyfeilio blynyddol dan nawdd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru