(009) Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Ystrad Fflur', Cynan, Cerddi Cynan [Swyddfa'r Eisteddfod (Gwasg Gomer)]
Cainc: ‘Dwynwen’, Gwennant Pyrs, (12122), Dwynwen a Cheinciau Eraill [Gwennant Pyrs]

Gwobrau
  1. £150 (Eric Williams, Llyscerdd, Llanymddyfri)
  2. £100 (Christopher Jones, Cwrdinas, Llanymddyfri)
  3. £50 (Eric Williams, Llyscerdd, Llanymddyfri)